Popis mainské mývalí kočky

04.01.2020

Celkový dojem

Mohutné plemeno s hranatým obrysem hlavy a velkýma ušima, širokým hrudníkem, silnou kostrou, dlouhým, silně osvaleným hranatým tělem a dlouhým vlajícím ocasem.

Velikost

Velká kočka.

Hlava

- tvar - střední velikost, hranaté obrysy hlavy, profil hlavy má jemné konkávní prohnutí

- čelo - jemně klenuté

- tváře - lícní kosti jsou vysoko posazené a dopředu vyklenuté

- obličej - tlama-nos střední délky s hranatým obrysem, přechod mezi tlamou a lícními kostmi je zřetelně hranatý

- brada - pevná, ve svislé linii s nosem a horním rtem

Uši

- tvar - velké, široké v nasazení, mírně se sbíhající ke špičkám, rysí štětičky jsou žádoucí, chomáčky chlupů v ušních boltcích přesahují přes zevní okraj uší ven

- umístění - vysoko na hlavě stojící a lehce se vyklánějící směrem ven, rozestup mezi ušima má být v šíři ucha, u starších koček se rozestup poněkud zvětšuje, dolní okraj nasazení ucha je poněkud více vzadu než horní okraj nasazení

Oči

- tvar - velké a daleko od sebe posazené, lehce oválné, ale nikoliv mandlového tvaru, jsou-li plně otevřené, působí kulatým dojmem, oči jsou posazeny lehce šikmo, ve směru vnějšího nasazení ucha

- barva - je povolena jakákoli,mezi barvou očí a zbarvením srsti neexistuje žádná vazba, žádoucí je, aby barva očí byla jasná

Krk

Kocouři mají velmi silnou a svalnatou šíji.

Tělo

Tělo má být dlouhé, se silnou kostrou a širokým hrudníkem, je pevně osvalené a působí dojmem síly, je velké a má být v rovnováze s ostatními částmi a působit hranatým dojmem.

Končetiny

Silné, středně dlouhé, tvořící s tělem pravý úhel. Tlapky jsou velké, kulaté s chomáčky chlupů mezi prsty.

Ocas

Nejméně stejně tak dlouhý jako tělo od lopatek ke kořeni ocasu, ocas je široký v nasazení a sbíhá se do špičky s plnou, vlající srstí, osrstění ocasu je dlouhé a vždy volně vlající.

Srst

- struktura - hustá, vhodná do každého počasí, na hlavě, lopatkách a končetinách je srst krátká, podél hřbetu a na bocích se pozvolna prodlužuje, na břiše je dlouhá, na zadních končetinách jsou plně vyvinuty "kalhotky", límec na krku je žádoucí, textura je hedvábná, srst má sklon hladce splývat, podsada je měkká a jemná, pokrytá hrubými hladkými chlupy

- barva - povolena jsou všechna zbarvení s výjimkou čokoládové, skořicové, lilové a plavé barvy a s výjimkou zbarvení s odznaky a barmského ředění, povolen je jakýkoli podíl bílé barvy

Kondice

Mainská mývalí kočka musí být vždy harmonická, proporcionální a v dobré kondici.

Poznámky

* typ musí být vždy upřednostňován před zbarvením

* je třeba počítat s velmi pomalým vývojem mladé kočky

* zcela dospělí kocouři mohou mít větší a širší hlavu než kočky

* kočky jsou v porovnání s kocoury menší, tento podstatný rozdíl velikosti je třeba zohledňovat

* délka a hustota srsti kolísá podle ročních období

Chyby

Obecně: neharmonické proporce, celkově příliš malá kočka

Hlava: kulatá, rovný nebo konvexní profil

Nos : stop (zřetelné prohnutí nosu)

Tlama: vpřed vysunuté dvorce hmatových chlupů, kulatá nebo špičatá tlama

Brada: slabá ustupující

Uši: daleko od sebe stojící a vně směřující

Oči : šikmo posazené, mandlovité

Tělo: jemná, lehká stavba, krátké a zavalité

Končetiny: dlouhé, příliš jemné nohy

Ocas: krátký

Srst: chybějící dlouhá srst na břiše, srst všude stejně dlouhá, chybějící podsada